กิจกรรม “โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายสิทธิและเสรีภาพให้กับเยาวชนในสถานศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนุจรี วาระนัง หัวหน้างานกลุ่มงานบุคลากร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กล่าวต้อนรับ น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ใจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายสิทธิและเสรีภาพให้กับเยาวชนในสถานศึกษา” จัดโดย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้องเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

Message us