โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้กล่าวถึงการจัด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมี นายโชคชัย ธรรมสอน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการบรรยายถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด จากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมประกวดแต่งคำขวัญรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด และมีการแสดงของนักเรียนชมรม To Be No.1 ของโรงเรียนบ้านสันต้นม่วง และของนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมทั้งการจัดทิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ ของยาเสพติด ภายในงานกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Message us