กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดพิธีบวงสรวงท่านสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดพิธีบวงสรวงท่านสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 2567 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ณ ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us