สพม.พะเยา ลงพื้นที่ติดตามทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ และ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ คณะติดตาม การลงพื้นที่ติดตามทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us