ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกิจกรรม เชียงคำ ไนท์ รัน 2024

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับตัวแทนคณะครู นำโดยคุณครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เชียงคำ ไนท์ รัน 2024 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด พัฒนาสนามกีฬาของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และเพื่อหารายได้สมทบทุนสนามกีฬาเพื่อมวลชนเชียงคำ

Message us