โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมจัดแสดงผลงานของโรงเรียน เรื่องของกิจกรรมต้านยาเสพติด และกิจกรรม To Be Number One

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน พร้อมทั้งคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมจัดแสดงผลงานของโรงเรียน เรื่องของกิจกรรมต้านยาเสพติด และกิจกรรม To Be Number One ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในงานของชุมชนร่วมกับท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอแม่ใจ เพื่อเข้ารับการประเมินตำบลเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคม บ้านขัวตาด อ.แม่ใจ จ.พะเยา

Message us