คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนในคณะกรรมการสภานักเรียน

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบหมายให้ คุณครูศิวะกร แผ่นทอง ครูผู้ดูแลงานคณะกรรมการสภานักเรียน ได้นำตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จำนวน 10 คน เข้าร่วมเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนในคณะกรรมการสภานักเรียน ให้เป็นนักสื่อสารข้อมูลและเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

Message us