คณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง เกี่ยวกับเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ PLC ที่มีความเป็นเลิศ ในระดับเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา และเขตตรวจราชการที่8

Message us