การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us