โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ได้เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us