โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รับการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางสุนันทา ไชยบาล และคณะครู กลุ่มแผนงานงบประมาณ ร่วมต้อนรับ นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะทีมงานจาก สพม.พะเยา เพื่อรับการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณ และตรวจสอบการดำเนินงานการเงินและบัญชี ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us