การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการความปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ นายโชคชัย ธรรมสอน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ และ ร.ต.อ.กาจน์ โคตรโสภา รอง สวป. สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการความปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา โดย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ และสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ และเจ้าหน้าที่ คณะทีมงานทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us