โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการประเมินและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียน “เรียนดี มีความสุข”

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป และ ครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ , ครูกรรณิกา รัถยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการประเมินและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียน “เรียนดี มีความสุข” ตามโครงการพัฒนาองค์กรและโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กล่าวพิธีเปิด โดย นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ หอประชุม Golden Pagoda Hall โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

Message us