สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมกับ รองผู้อำนวยการและครู บุคลากร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และ นางสุทรา เชียงแสน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1 และ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us