สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจครูและนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ที่จะถึงนี้

Message us