กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว แก่ผู้อำนวยการและครูผู้อาวุโส

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคุณครูวาสนา ปัญสุวรรณ คุณครูผู้จะเกษียณอายุราชการ และคุณครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ คุณครูผู้อาวุโส ได้อวยพรให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว แก่ผู้อำนวยการและครูผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us