การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 และการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธี การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 และการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารและคณะครูทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

Message us