ผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย การแข่งขัน วิทยาศาสตร์และคณิตระดับนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษา (The international Science and Mathematics competition 2024) ณ รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วม คือ นางสาวกัญญาพัชร หลวงยศ และนางสาววรีวรรณ แก้วตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยคุณครูผู้ควบคุม คือ คุณครูจงจิตร สิทธิไพร และคุณครูวิทยา สิทธิไพร ครูชำนาญการพิเศษ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Message us