อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก คุณครูเพียรกิจ นิมิตรดี ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมหน้า

Message us