พิธีการเข้ารับตำแหน่ง และแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันต้อนรับ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานพิธีการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นายปิยะ ใจชุ่ม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ได้เดินทางมาส่ง พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในครั้งนี้

Message us