การอบรม “โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนเตรียมความพร้อม การใช้รถจักยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้การต้อนรับ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นายบุญเจริญ สิทธิเครือ ขนส่งจังหวัดพะเยา ในการอบรม “โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนเตรียมความพร้อม การใช้รถจักยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดโดย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้รับความรู้ในการขับขี่รถจักยานยนต์จาก บริษัท ยามาฮา มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (Yamaha Riding Academy) ณ ห้องโสต2 (ห้องสมุด)โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us