คุณสุรศักดิ์ ไม้หอม พร้อมครอบครัว และคณะศิษย์เก่า โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่ได้บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะและพัดลมติดผนัง จำนวน 27 ตัว

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมต้อนรับ คุณสุรศักดิ์ ไม้หอม พร้อมครอบครัว และคณะศิษย์เก่า โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่ได้บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะและพัดลมติดผนัง จำนวน 27 ตัว ให้กับทางโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อให้ใช้ประโยชน์และให้ความเย็นในห้องเรียนของโรงเรียน และรุ่นน้องนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับความสะดวกสบาย ทางโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จึงขอขอบพระคุณกับคณะศิษย์เก่าในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

Message us