การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม. 4 โดยประเภททุนโครงการ “เพชรดี ศรี ม.ว.” โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้ารับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยประเภททุนโครงการ “เพชรดี ศรี ม.ว.” โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องโสตฯ2 ห้องสมุดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us