ผู้อำนวยการ เยี่ยมชมจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นของห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ของคุณครูเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยมีครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น คุณฮาระดะ โยชิยูกิ ได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยในวันนี้มีการเรียนร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น และเล่นเกม すごろく

Message us