โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการไปกับคาราวานวิทยาศาสตร์ (OPEN HOUSE 2567)

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการไปกับคาราวานวิทยาศาสตร์ (OPEN HOUSE 2567) ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2567 โดย นายมนต์ชัย ปาณธูป ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ และ นางศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ(อพวช.) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us