มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในโครงการ“เพชรดี ศรี ม.ว.” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในโครงการ“เพชรดี ศรี ม.ว.” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการ“เพชรดี ศรี ม.ว.” โดยมีเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาคือต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.90 ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้

Message us