โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดกิจกรรมทางศาสนาทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีกิจกรรมทางศาสนาทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขความเจริญตามหลักศาสนาพุทธ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ตามประเพณี และเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

Message us