การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับ นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/32567 พร้อมด้วย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ และ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษาจาก 18 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Message us