โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วม การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงฯ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนชุมนุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน เข้าร่วม การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ภายในงานยังมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต จากกลุ่มศิลปินดารา ช่อง 7, GMMTV และ The Star Idol อีกด้วย

Message us