แนะแนวการศึกษา “รู้จักตัวตน ค้นหาความถนัด” ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูวรลักษณ์ ดอนศิลา หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว ต้อนรับ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะทีมวิทยากรผู้ช่วย จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามาแนะแนวการศึกษา “รู้จักตัวตน ค้นหาความถนัด” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us