การประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

30 พ.ย. 66 การประชุมประจำเดือนของทางอำเภอแม่ใจ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของทางอำเภอแม่ใจ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่12/2566 โดยมี นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us