การประชุมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรภาคีการพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียน

30 พ.ย. 66 การประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรภาคีการพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียน “โครงการองค์ผู้บริโภคมีส่วนร่วมพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา)” จัดโดย ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us