สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ ซึ่งตรงกับวันพระ เดือนเพ็ญ ขึ้น15 ค่ำ เดือน12

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นำคณะครู บุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมกันสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ ซึ่งตรงกับวันพระ เดือนเพ็ญ ขึ้น15 ค่ำ เดือน12 (วันลอยกระทง) เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของไทย ณ หอ ประชุม 50ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ÿÛ
Message us