ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการประกวด To Be Number One Idol ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูวรลักษณ์ ดอนศิลา และคุณครูรชยา ทาประสิทธิ์ งานทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้นำตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการประกวด To Be Number One Idol ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ณ ห้างสรรพสินค้า Top Plaza พะเยา

Message us