อบรมชี้แจงให้นักเรียน เรื่องการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ได้อบรมชี้แจงให้นักเรียน เรื่องการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยคุณครูหัวหน้าระดับชั้น และคุณครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน ร่วมควบคุมดูแลและรับฟังพร้อมกับนักเรียนในคาบกิจกรรมอบรมจริยธรรมครั้งนี้ด้วย

Message us