กองลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ทำพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรตคแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการ ผู้กำกับ และกองลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ล้วนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน จึงพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการวางพวงมาลา และกองลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยังได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียน ครั้งนี้ด้วย

Message us