ข่าวสารและภาพกิจกรรม
 

       .:: การประชุมงานแข่งขันทักษะวิชาการ และหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯพลศึกษาและสุขศึกษา ของคณะครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ของจังหวัดพะเยา

 
 
 
         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36