สื่อการเรียนรู้
 
 บาสเกตบอล
 
 วิธีการขึ้นเลย์อัพ Lay up
 พื้นฐานการเล่นบาสเกตบอล
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟุตบอล
 
พื้นฐานการเล่นฟุตบอล
ทักษะการเดาะฟุตบอล
 
 
 
 
 
 
 
 
วอลเลย์บอล
การขึ้นตบลูกวอลเลย์บอล
การเซ็ตลูก
 
 
 
 
 
 
 
แบดมินตัน
  กีฬาแบดมินตัน
   
   
   
   
     
   
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36