บุคลากรกลุ่มสาระ
 

นายธีระเดช   สองคำชุม
ครูชำนาณการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายมงคล  แพ่งประสิทธิ์
ครูชำนาณการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
นายยงยุทธ   โภชนา
ครูชำนาณการพิเศษ
พัสดุ

นายเสกสรร   อ้ายสุรินทร์
ครู คศ.1
เลขานุการ

 
นายสุภาพ  อุตะมะ
       ครูอัตราจ้าง
   
         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36