บุคลากรกลุ่มสาระ
 

นายมงคล  แพ่งประสิทธิ์
ครูชำนาณการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเสกสรร   อ้ายสุรินทร์ิ์
ครูชำนาณการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
     

 

 
       
         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36