ข่าวสารและภาพกิจกรรม
 

  .:: ภาพกิจกรรมเข้าค่าย และ ทัศนศึกษา     

 

 
 
         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36