ข่าวสารและภาพกิจกรรม
 

.:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ::.

 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ทางวิทยาศาสตร์

 

8 กันยายน 2559 นายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

 
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 คุณครูจงจิตร สิทธิไพร ครูที่ปรึกษาโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับภาคเหนือ รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1500 บาท จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคือ นายภาสกร เครื่องสนุก, นายสุทิวัส สอยดาว, นายสุรศักดิ์ สุวรรณวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
   
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 คุณครูสิรินาวิน กาละจิตร ครูที่ปรึกษาโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับภาคเหนือ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคือ นายธีรวัฒน์ ปวงคำ, นางสาวปนิกกา สุมะโน, นางสาวศิริรักษ์ คำบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
   
   
   
 
         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36