โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

แบบฟอร์ม การสมัครเข้าร่วมการวิ่ง 48 ปี แม่ใจวิทยาคม มินิมาราธอน    คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม การชำระงิน ค่าสมัคร วิ่ง 48ปี แม่ใจวิทยาคม มินิมาราธอน    คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม เช็คสถานะการชำระเงิน การสมัครวิ่ง 48 ปี แม่ใจวิทยาคม มินิมาราธอน   คลิกที่นี่


ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

 ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

 ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 
 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ค่ายฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายวิจิตร  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมีกลุ่มลูกเสือจังหวัดพะเยาและเชียงราย 5 โรงเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 นาย และมีนายวุฒิพงษ์  ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม พร้อมทั้งคณะวิทยากรลูกเสือและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ร่วมให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู(กัลยาณมิตร)โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับนายพิทักษ์ ศรชัย นางพรรณวิภา สมสะอาด รองผู้อำนวยการฯและคณะครู(กัลยาณมิตร)โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในการศึกษาดูงานการพัฒนาวิทยฐานะ ด้วย .21 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม