โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรและมอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรและมอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 26-27 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ได้ต้อนรับท่านรองคณบดี อาจารย์และศิษย์เก่าจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจิตรสัญจร" ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 26-27 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ได้ต้อนรับท่านรองคณบดี อาจารย์และศิษย์เก่าจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจิตรสัญจร" ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิจิตรศิลป์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนทั่วจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดพะเยา โดยมีนายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดในกิจกรรมครั้งนี้

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน "Japan day" ครั้งที่ 4

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน "Japan day" ครั้งที่ 4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงการเต้นประกอบเพลง การเล่นเกมนันทนาการ การทำอาหารและกิจกรรมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียนเป็นฐาน  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่17-18 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของนักเรียนยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา2561 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่17-18 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของนักเรียนยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา2561 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 16 มกราคม 2562 กิจกรรมวันครู 2562 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
  2. วันที่ 11 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา
  3. วันที่ 10 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมการเดินทางไกล ของกองลูกเสือสามัญรุนใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
  4. วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

797597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
156
198
354
795503
6095
4089
797597

Your IP: 18.212.243.191
Server Time: 2019-06-24 12:09:34

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023