โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร ครู และนักการแม่บ้าน แม่ใจวิทยาคม ศึกษาดูงานการจัดระบบบริหารจัดการบริหารงานทั่วไป อาคารสถานที่ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสวยภูมิทัศน์เด่น ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม และโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นำคณะครู และนักการแม่บ้าน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เข้าศึกษาดูงานการจัดระบบบริหารจัดการบริหารงานทั่วไป อาคารสถานที่ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสวยภูมิทัศน์เด่น ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  และโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนยอดเยี่ยมประจำเดือน และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนยอดเยี่ยม ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสารักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Thai Denmark Football Tournament ประเภททีมชายรุ่นอายุ 15 ปี ภาคเหนือ ประจำปี 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนแใจวิทยาคม โดยท่านประธานพิธีให้โอวาทกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับลูกเสือดีเด่น และลูกเสือดีเด่นอีกด้วย

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 27 มิถุนายน2562 เวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

วันที่ 27 มิถุนายน2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรันดร์ หงษ์ทอง และนายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ต้อนรับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาในหัวข้อเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
  2. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอแม่ใจ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
  3. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
  4. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้นำเสนอรายงานการขยายผล การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา โดยเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

803161
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
43
116
1836
799857
4467
7192
803161

Your IP: 54.161.118.57
Server Time: 2019-07-21 04:53:17

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023