โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Camp

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Camp เพื่อฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน ฟังให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเจ้าของภาษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเต้นรำดนตรี, ละคร, ศิลปะที่ขอบอกว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งวันของกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้พบปะกับนักเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนและครูประจำวิขาร่วมกัน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้พบปะกับนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส.,มผ. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนและครูประจำวิขาร่วมกัน ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบช่อดอกไม้ให้นายบรรเจิด คำก๋อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ที่ย้ายไปบรรจุตำแหน่งนักวิชาการเกษตรที่จังหวัดน่าน

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบช่อดอกไม้ให้นายบรรเจิด คำก๋อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ที่ย้ายไปบรรจุตำแหน่งนักวิชาการเกษตรที่จังหวัดน่าน โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยครูและนักเรียนแกนนำโตโยต้าลดเมืองร้อน ได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการโตโยต้าลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวิจิตร  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยครูและนักเรียนแกนนำโตโยต้าลดเมืองร้อน ได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการโตโยต้าลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14 ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งจัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยที่ผ่านมา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้เข้าร่วมและดำเนินงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ส่วนหนึ่งกิจกรรมของโครงการนี้เพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานในการช่วยลดภาวะโลกร้อนดีเด่น โดยคณะกรรมการผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมโครงการบริเวณโรงเรียนและสอบถามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้งหมด ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบต้นไม้ประจำวันเกิดให้กับนักเรียน เพื่อนำไปปลูกให้สวยร่มรื่น และยังได้ความร่มเย็นเป็นสุขตามมาด้วย

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบต้นไม้ประจำวันเกิดให้กับนักเรียน เพื่อนำไปปลูกให้สวยร่มรื่น และยังได้ความร่มเย็นเป็นสุขตามมาด้วย ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนที่เกิดในแต่ละวันรับมอบต้นไม้จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 28 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรและมอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  2. วันที่ 26-27 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ได้ต้อนรับท่านรองคณบดี อาจารย์และศิษย์เก่าจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจิตรสัญจร" ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
  3. วันที่ 24 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน "Japan day" ครั้งที่ 4
  4. เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

797581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
198
338
795503
6079
4089
797581

Your IP: 18.212.243.191
Server Time: 2019-06-24 12:07:20

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023