โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ในปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ในปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรมข้างหอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 และนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ในครั้งนี้กันด้วย

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562  นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ Sport for all 4.0 กระโดดเชือก) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับคุณครูวสันต์ นาขยันและคุณครูเสกสรร อ้ายสุรินทร์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับคุณครูวสันต์ นาขยันและคุณครูเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ที่สามารถสอบบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน "สถานศึกษาปลอดบุหรี่/สุรา ดีเด่น ประจำปี 2562"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน "สถานศึกษาปลอดบุหรี่/สุรา ดีเด่น ประจำปี 2562" ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 8

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 "อินทรีน้อย แห่งพงไพร" ทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 "อินทรีน้อย แห่งพงไพร" ทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบลีกโซน นัดที่ 8 โซนภาคเหนือ กับ"ม้าคะนองศึก" ทีมเเพร่ ยูไนเต็ด ผลการแข่งขันจบลงด้วยเสมอ 1-1 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Camp
  2. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้พบปะกับนักเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนและครูประจำวิขาร่วมกัน
  3. วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยครูและนักเรียนแกนนำโตโยต้าลดเมืองร้อน ได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการโตโยต้าลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14
  4. วันที่ 29 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบช่อดอกไม้ให้นายบรรเจิด คำก๋อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ที่ย้ายไปบรรจุตำแหน่งนักวิชาการเกษตรที่จังหวัดน่าน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

797598
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
198
355
795503
6096
4089
797598

Your IP: 18.212.243.191
Server Time: 2019-06-24 12:09:44

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023