โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2561-2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2561-2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 12 มีนาคม 2562 พิธีประสาทประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีประสาทประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันทำกิจกรรมประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 10

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มสภานักเรียนในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันทำกิจกรรมประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี ในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู เดินทางไปส่งตัวและแสดงความยินดีแด่คุณครูวสันต์ นาขยัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู เดินทางไปส่งตัวและแสดงความยินดีแด่คุณครูวสันต์ นาขยัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกใก้กับคุณครูวสันต์ด้วย

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 1 มีนาคม 2562 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครูวสันต์ นาขยัน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  2. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมพิธีอำลาคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
  3. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ได้มาส่งคุณครูธุรการ นางสาวสุภาพร สาพิน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
  4. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับโรงเรียน (School Quality Award: ScQA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

797599
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
198
356
795503
6097
4089
797599

Your IP: 18.212.243.191
Server Time: 2019-06-24 12:09:54

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023