โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ ได้ไปนำเสนอต้นแบบรถรับ - ส่งโรงเรียนและร่วมเสวนา งานสัมนาบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนารถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยภาคเหนือ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ ได้ไปนำเสนอต้นแบบรถรับ - ส่งโรงเรียนและร่วมเสวนา งานสัมนาบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนารถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยภาคเหนือ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 34 ได้ทำการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 34 ได้ทำการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และสนามฟุตบอลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ให้การต้อนรับคณะจากสโมสรโรตารี่ประเทศญี่ปุ่น นำโดยคุณโยชิยุขิ ฮาระดะ ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ให้การต้อนรับคณะจากสโมสรโรตารี่ประเทศญี่ปุ่น นำโดยคุณโยชิยุขิ ฮาระดะ ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ในการนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทีมฟุตบอลชาย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เดินทางไปจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 15th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทีมฟุตบอลชาย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เดินทางไปจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 15th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019 ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2562

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพิ้นที่การศึกษา พะเยาเขต1 และโมสรลูกเสือภูกามยาว ได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1/2562
  2. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (แปดเป็ง) ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้
  3. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมครู บุคลากร สพม.36 เชียงราย-พะเยา ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Teleconference Youtube Live ครั้งที่ 1/2562
  4. วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอแม่ใจถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 และได้ปฏิญานตนทำดีด้วยหัวใจ จากนั้นร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ หนอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

797584
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
143
198
341
795503
6082
4089
797584

Your IP: 18.212.243.191
Server Time: 2019-06-24 12:08:05

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023