โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 
 ดาวน์โหลด!!! ตรวจสอบราคากลางพัสดุและอุปกรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารและแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ งานหลักสูตร กลุ่มวิชาการ ปี2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภาคเรียนที่ 1/2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์แผนงานโครงการ แยกตามกลยุทธ์ ปี 2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ปฏิทินงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมสำหรับนักเรียนระหว่างเดือนกันยายน 2561 - มกราคม 2562  ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  สถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  สถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระฯศิลปะ-ทัศนศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบประเมินนักเรียน ครู และผู้บริหาร รักการอ่าน ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่
เมื่อวันจันทร์ ที่3 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมนับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-6 ตามความเป็นจริง เพื่อเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของ สพฐ. ระดับประเทศ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เมื่อวันจันทร์ ที่3 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมนับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-6 ตามความเป็นจริง เพื่อเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของ สพฐ. ระดับประเทศ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เมื่อวันจันทร์ที่3 ธันวาคม 2561 นายบุญธรรม ใจเที่ยง ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบเกียรติบัติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอชีพ (คอมพิวเตอร์) ณ หน้า

เมื่อวันจันทร์ ที่3 ธันวาคม 2561 นายบุญธรรม ใจเที่ยง ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบเกียรติบัติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอชีพ (คอมพิวเตอร์) ณ หน้าเสาธงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายเสรี ปัญญา และนางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายเสรี ปัญญา และนางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมอบให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)

วันพฤหัสบดี ที่29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่29 พฤศจิกายน 2561 คณะครู นักเรียนประถมศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วม "สอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2561" ซึ่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้จัดเป็นสถานที่สอบครั้งนี้ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสนิท คำดี นายกสมาคมศิษย์เก่า นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  นายสนิท คำดี นายกสมาคมศิษย์เก่า นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ" นำโดย นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา และคณะกรรมการ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน และการรักษาความปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ทั้งด้านการให้ข้อเสนอแนะ การประเมินความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ รวมถึงการให้การสนับสนุนทรัพยากร มาอย่างต่อเนื่อง มีระบบและเป็นรูปธรรม จนก่อเกิดเป็นค่านิยมที่ดีงามในองค์กร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

771446
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
25
136
771172
815
4388
771446

Your IP: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-23 12:07:44

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023