Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 9 เมษายน 2564 กิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและเดินทางส่งคุณครู เพียรกิจ นิมิตรดี ที่ได้ย้ายไปทำงานที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวิจิตร  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเดินทางส่งคุณครู เพียรกิจ นิมิตรดี ที่ได้ย้ายไปทำงานที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ทางโรงเรียนขอให้คุณครูเพียรกิจ นิมิตรดี ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป