Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนยอดเยี่ยมประจำเดือน และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนยอดเยี่ยม ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสารักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Thai Denmark Football Tournament ประเภททีมชายรุ่นอายุ 15 ปี ภาคเหนือ ประจำปี 2019