Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนแใจวิทยาคม โดยท่านประธานพิธีให้โอวาทกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับลูกเสือดีเด่น และลูกเสือดีเด่นอีกด้วย